oproep

Medewerking gevraagd voor proef Jaar van de Patrijs

2013 wordt het Jaar van de Patrijs. Diverse onderzoeken zullen opgestart worden om te bepalen hoeveel Patrijzen er nog zijn, wat de beste gebieden zijn, hoe de overleving is en hoe we de Patrijzen kunnen helpen. In Zeeland komt de hoogste dichtheid aan Patrijzen voor. We willen dan ook in Zeeland flink aan de slag met dit project. Er is ons gevraagd om dit jaar mee te doen met een pilot voor een aantal tellingen. De ervaringen zullen gebruikt worden voor de landelijke tel- en onderzoeksmethodes in 2013. Verspreid over Zeeland ligt het Akker- en Weidevogelmeetnet dat uitgevoerd wordt door Sovon in opdracht van de provincie Zeeland. Er zijn circa 25 plotjes (elk circa 100 hectare) in regulier agrarisch gebied. Deze gebieden worden ieder voorjaar op dezelfde manier geïnventariseerd. We weten dus hoeveel Patrijzen er in deze plotjes broeden. We willen een proef uitvoeren die hopelijk inzicht kan opleveren op het broedresultaat en de overleving. Hiervoor dient een plot 2 maal geinventariseerd te worden. De eerste ronde is augustus/september (na tarwe oogst). De tweede ronde is gepland in december. Deze pilot zouden we in Zeeland graag in het veld uittesten. Mensen die een of meer plotjes willen onderzoeken kunnen dit melden bij Alex Wieland.

Contactpersoon: .

Datum toegevoegd: 17-07-2012

gratis website tellers