oproep

Kleurringonderzoek Scholekster

De populatie van de Scholeksters in Nederland staat sterk onder druk. De aantallen broedvogels zijn de laatste decennia flink afgenomen. We vermoeden dat de populatie behoorlijk aan het vergrijzen is en dat er te weinig jongen groot komen om de populatie stabiel te houden. Ook de overleving in de winter is verslechterd. De exacte oorzaken van de afname zijn niet precies bekend. De Delta is van oudsher een zeer belangrijk broed- en overwintergebied voor de Scholekster. Broedende Scholeksters zijn te vinden in verschillende biotopen (kust, agrarisch gebied, stedelijk gebied (daken) en industrieterreinen). Om de overleving van de vogels te onderzoeken en te kijken welke biotopen belangrijk zijn voor de Scholeksters, is een landelijk kleurringproject gestart. Ook verspreid over Zeeland zijn de laatste jaren circa 300 vogels van kleurringen voorzien. Het project is een samenwerking tussen SOVON, IMARES en de Rijksuniversiteit Groningen. De vogels zijn geringd in verschillende biotopen, zo hopen we inzicht te krijgen of vogels in bepaalde biotopen een beter broedresultaat hebben dan in andere. Mocht u de kleurringen van Scholekster aflezen dan we verzoeken we u om de gegevens in te voeren via de website www.wadertrack.nl (de inlogcode is dezelfde als voor SOVON). De in de Delta gekleurringde Scholeksters hebben een blanco kleurring aan het bovenloopbeen, aan de andere poot zit aan het bovenloopbeen een aluminium ring. Aan het onderloopbeen is aan iedere poot een kleurring met een inscriptie van een letter. Iedere vogel is individueel herkenbaar. Dank voor uw medewerking namens de Scholeksterringgroep Zeeland (Sander Lilipaly, Koos Minnaar, Jos Tramper en Alex Wieland)

Contactpersoon: .

Datum toegevoegd: 19-02-2011

gratis website tellers