oproep

Jaar van de Bruine Kiekendief

SOVON Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland zetten, ondersteund door de Werkgroep Roofvogels Nederland en de Werkgroep Grauwe Kiekendief Nederland, in 2010 de Bruine Kiekendief centraal. Ook in Zeeland zijn in het kader van dit "Jaar van de Bruine Kiekendief" diverse activiteiten.

Contactpersoon: .

Meer informatie: www.roofvogelszeeland.nl/Bruine-Kiekendief/Onderzoeksvraag-literatuur-en-programma-2010.html

Datum toegevoegd: 27-03-2010

gratis website tellers