oproep

Meetnet Slaapplaatsen (Zeeland)

Deze winter gaan we (SOVON) van start met een project waar we bij SOVON al een tijdje mee bezig waren: een Meetnet Slaapplaatsen. Vogels worden in Nederland behoorlijk intensief gemonitord, maar slaapplaatsen vormden hierop nog vaak een uitzondering. We willen nu beginnen om de belangrijkste slaapplaatsen in Nederland in kaart te gaan brengen. Het Meetnet Slaapplaatsen zal zich binnen onze provincie voorlopig gaan richten op tellingen van ganzen, zwanen, Aalscholver, Grutto en Wulp in de Zeeuwse Natura 2000 gebieden. Ook tellers die buiten deze gebieden willen tellen zijn van harte welkom. Lees de rest van het bericht op de website van SOVON.

Contactpersoon: .

Meer informatie: www.sovon.nl/default.asp?id=436

Datum toegevoegd: 27-11-2009

gratis website tellers