oproep

Onderzoek Roodborsttapuit Zeeland in 2009

Dit voorjaar worden er in heel Zeeland Roodborsttapuiten geinventariseerd. Aan iedere vogelwerkgroep is gevraagd het gebied dekkend te onderzoeken. Iedere vogelwerkgroep wijst een coördinator aan die er voor zorgt dat het onderzoek goed verloopt. De coördinatoren zijn Ted Sluiter (Schouwen), Leonard Ketting (Tholen), Niels de Schipper (Bevelanden), Floor Arts (Walcheren), Herman van de Voorde (’t Duumpje) en Alex Wieland (De Steltkluut).

De coördinator vraagt halverwege het onderzoek naar de vorderingen, zodat eventueel nog bijgestuurd kan worden.

Het werkgebied van de vogelwerkgroep kan het best opgedeeld worden in diverse deelgebieden. Het onderzoek kan het best worden uitgevoerd door een waarnemer die het gebied kent. Voer veldbezoeken uit. Het eerste in de 1e helft van april, het 2e in de 2e helft van april en het 3e in de eerste helft van mei. Het eerste bezoek is het belangrijkste. De vogels zijn dan het actiefst. Kies hiervoor een dag met gunstige weersomstandigheden en probeer een deelgebied tijdens een bezoek geheel uit te kammen om zoveel mogelijk uitsluitende waarnemingen op de kaart te zetten. Let op. Roodborsttapuiten kunnen erg dicht op elkaar zitten. Probeer meerdere paren, meestal zie je de mannetjes, vanaf een standpunt in beeld te krijgen. Werk van paar naar paar.

De vogels laten zich soms moeilijk zien, vooral tijdens het tweede en derde bezoek. Vogels die tijdens het eerste bezoek werden waargenomen, zijn er bijna zeker tijdens volgende bezoeken ook. Neem daarom niet te snel aan dat ze weg zijn. Wacht enige tijd!

Noteer alle waarnemingen op een topografische kaart. Het liefst met een opmerking over het gedrag, zoals man, vrouw, zingend, nestindicerend, etc. Na afloop van het onderzoek worden de kaarten ingeleverd bij de coördinator van de betreffende vogelwerkgroep. Aanvullende waarnemingen zijn ook welkom. Dit kan op een kaartje of via Waarneming.nl. Geef ook dan de plaats zo nauwkeurig mogelijk aan en geef gedragsinformatie.

Contactpersoon: .

Datum toegevoegd: 26-03-2009

gratis website tellers